Slogan
Trang chủ/ Đối tác / Đối tác
Hỗ trợ trực tuyến

Hỗ trợ kĩ thuật

Hỗ trợ kinh doanh

Thống kê
Bản đồ

Đối tác

Các khách hàng

BDA có hệ thống khách hàng lớn, hầu hết là các Đài PT-TH trên cả nước, trong đó tập trung nhất là khu vực Đồng Bằng Sông Cửu Long và Nam Trung Bộ . . .

Các đối tác chính cung cấp thiết bị

BDA xem quan hệ với đối tác là một trong những yếu tố quan trọng để cung cấp tới khách hàng các sản phẩm, dịch vụ và hỗ trợ kỹ thuật với chất lượng tốt nhất và ưu việt, đồng thời cũng để cập nhật và phát triển các công nghệ tiến tiến nhất trong lĩnh vực . . .