Slogan
Trang chủ/ Giải pháp
Hỗ trợ trực tuyến

Hỗ trợ kĩ thuật

Hỗ trợ kinh doanh

Thống kê
Bản đồ

Giải pháp

Giải pháp phòng tổng khống chế

Công ty BDA cung cấp và triển khai tích hợp các giải pháp cho các hệ thống thiết bị và hạ tầng cho phát sóng và tổng khống chế kênh truyền hình SD/HD . . .

Giải pháp hệ thống lưu trữ - chuẩn hóa tapless cho hệ thống media

Hệ thống lưu trữ dữ liệu không thể thiếu trong bất kỳ hệ thống thông tin và truyền thông ngày nay. Đặc biệt nó đóng vai trò quan trọng trong các hệ thống sản xuất chương trình truyền hình, dịch vụ viễn thông và truyền thông đa phương tiện Multimedia . . .

Giải pháp hệ thống đồ họa trong truyền hình

Nhu cầu sử dụng các hệ thống đồ hoạ - Graphic System trong lĩnh vực sản xuất chương trình truyền hình ngày nay đóng vai trò hết sức quan trọng trong luồng công việc nói chung

Giải pháp phim trường ảo

Công ty BDA đã xây dựng một số phim trường ảo cho các Đài truyền hình tạo nhiều thuận lợi trong việc sản xuất chương trình, không tốn thời gian chi phí dựng cảnh thật . . .

Giải pháp truyền thanh - phát thanh không dây

Chúng tôi đã cung cấp giải pháp dùng cho phát thanh truyền thanh. Phát thanh dùng cho các làng xã ở vùng sâu vùng xa không chạy được dây, đạt hiệu năng hiệu quả cao . . .