Slogan
Trang chủ/ Giải pháp / Giải pháp phim trường ảo
Hỗ trợ trực tuyến

Hỗ trợ kĩ thuật

Hỗ trợ kinh doanh

Thống kê
Bản đồ
Giải pháp

Giải pháp phim trường ảo

Từ những thành công khi xây dựng các hệ thống tích hợp công nghệ mới. Công ty BDA đã xây dựng một số phim trường ảo cho các Đài truyền hình tạo nhiều thuận lợi trong việc sản xuất chương trình, không tốn thời gian chi phí dựng cảnh thật, diện tích phim trường không cần phải lớn, tạo cho người xem một cảm giác mới lạ, sống động.


Kỹ thuật mới này đôi khi được gọi là thực tế ảo, điều này tạo cho người xem thấy được hình ảnh được pha trộn giữa người thật, một số cảnh thật với môi trường không gian ảo xung quanh được tạo ra bằng máy tính. Phần cứng và phần mềm hỗ trợ cho công việc tái tạo lại hình ảnh giữa cảnh thật và môi trường ảo được gọi là hệ thống phim trường ảo.


Hệ thống bao gồm:


- Một hệ thống camera được kết hợp với hệ thống định vị để cung cấp cho máy tính thông tin về vị trí và sự chuyển động của camera. 

 
- ChromayKey (cắt bỏ phần màu được chọn).


 - Phần cứng và phần mềm máy tính chuyên dụng cho hệ thống phim trường ảo


Công ty BDA đã tổ chức đào tạo và hướng dẫn sử dụng từng bước đối với cán bộ kỹ thuật để làm chủ hệ thống là kết hợp tín hiệu thu hình diễn viên trực tiếp và hình ảnh được tạo bằng máy tính. Việc cân chỉnh rất quan trọng thông qua sự hỗ trợ của phần cứng và phần mềm của hệ thống để cho ra kết quả cuối cùng giống như thật.