Slogan
Trang chủ/ Đối tác / Các đối tác chính cung cấp thiết bị
Hỗ trợ trực tuyến

Hỗ trợ kĩ thuật

Hỗ trợ kinh doanh

Thống kê
Bản đồ

Các đối tác chính cung cấp thiết bị

 

BDA xem quan hệ với đối tác là một trong những yếu tố quan trọng để cung cấp tới khách hàng các sản phẩm, dịch vụ và hỗ trợ kỹ thuật với chất lượng tốt nhất và ưu việt, đồng thời cũng để cập nhật và phát triển các công nghệ tiến tiến nhất trong lĩnh vực. Hiện tại, BDA đã và đang là đối tác chiến lược của rất nhiều nhà cung cấp sản phẩm dịch vụ phát thanh truyền hình trên thế giới