Slogan
Trang chủ/ Đối tác / Các khách hàng
Hỗ trợ trực tuyến

Hỗ trợ kĩ thuật

Hỗ trợ kinh doanh

Thống kê
Bản đồ

Các khách hàng

BDA có hệ thống khách hàng lớn, hầu hết là các Đài PT-TH trên cả nước, trong đó tập trung nhất là khu vực Đồng Bằng Sông Cửu Long và Nam Trung Bộ. Bên cạnh đó, BDA còn đã và đang mở rộng đối tượng khách hàng đến các doanh nghiệp lớn nhỏ và các trường Đại Học trong khu vực.